مرسی دانلود

بهترین فیلم و سریال های سایت

آرشیو

دانلود کتاب تورات – کتاب تورات نسخه موبایل

دیدگاه: ۰
نویسنده: admin1
تاریخ انتشار: 11 دی 1395

دانلود کتاب تورات – کتاب تورات نسخه موبایل

کتاب تورات نسخه pdf با ترجمه فارسی

دانلود کتاب تورات

دانلود کتاب تورات

دانلود کتاب تورات حضرت موسی – کتاب تورات با ترجمه فارسی

این لفظ تعریب «توره یا تورا» ی عبری است که یهودیان استثنا آن را ناموس یا شریعت می‌دانند ولی معنای درست و دقیق آن آموزش یا ارشاد است (فرهنگ و واژه نمای مصور کتاب مقدس:«~ I llustrated Dictionary and Concordance of the Bible,P.1001) ~»و نیز از بصریان و کوفیان اقوالی نقل شده است که نشان دهد آن را اصلا عربی می‌دانسته‌اند.
تورات نام پنج کتاب اول از کتاب مقدس یا به عبارت دیگر پنج کتاب [سفر] اول از عهد عتیق که به اسفار خمسه هم شهرت دارد، و گاه توسعا به کل عهد عتیق اطلاق می‌گردد. در قاموس کتاب مقدس ذیل عنوان «پنج سفر موسی» آمده است: «کتابهای پنجگانه‌ای که در اول مجلد عهد عتیق واقع است.» این کتاب به اعتقاد یهودیان و نیز مسلمانان در کوه سینا، به زبان عبری، به صورت الواحی بر موسی کلیم‌الله (ع) نازل شده است. این پنج کتاب به ترتیب عبارتند از: ۱) سفر تکوین یا «سفر پیدایش» که از تاریخ اول خلقت تا فوت یعقوب گفت‌وگو می‌کند در سفر پیدایش، گزارش آفرینش جهان و سلسله النسب انسان و سلسله النسب نوح و اعقاب او پس از فرو نشستن طوفان آمده است. در این سفر یا کتاب از پیمانی که خداوند با ابراهیم (ع) بسته است، سخن گفته شده است، ۲) سفر خروج «از تأسیس احکام دینیه بر کوه سینا سخن می‌گوید» .

تورات

تورات

و نیز از رویدادهایی از آغاز روزگار اسارت و بردگی بنی‌اسرائیل پیمان می‌بندد و تورات را به موسی (ع) می‌بخشد. مراد از «خروج» خارج شدن یا مهاجرت بنی‌اسرائیل از مصر است. در سفر خروج احکام بسیاری بیان شده است و ده فرمان یا احکام عشره (دکالوگ) موسی (ع) در همین بخش است، ۳) در سفر لاویان «از نظم و نظام احکام دینیه و شرایع و قواعد و حدود سبط لاوی صحبت می‌دارد» . (قاموس..). و شامل قوانین و آداب عبادت در معبد و قوانین قربانی و از آیینهای تقدس کاهنان و از حدود طهارت و پاکی و از نهی از زنا با محارم و سایر روابط جنسی منهی و از تقدیس اوقات و اعیاد خاص و نظایر آن است، ۴) سفر اعداد «از مسافرت [چهل ساله‌] بنی اسرائیل در دشت و فتح اراضی کنعان گفت و گو می‌کند» . (قاموس ..). . در این سفر، گزارش سرگذشت قوم بنی‌اسرائیل در صحرا پس از سال دوم خروج از مصر تا وفات هارون در آمده است، ۵) سفر تثنیه «تکرار شرایع را به طور اختصار مذکور می‌دارد» . قاموس…و چون تکرار احکام و گزارشهای کتابهای پیشین است (قاموس..). گاه آن را «تکرار تورات» یا «تورات مکرر» می‌گویند. «مجموع این پنج کتاب نظام و قواعد دین موسوی [یهودیت‌] را به واضحی بیان می‌نماید»

تورات

تورات

(قاموس..). . در سنت یهودیت و مسیحیت، تورات را به موسی (ع) نسبت می‌دهند و باید توجه داشت که این امر را منافی با جنبه وحیانی آن نمی‌دانند . یعنی چنین برداشتی در میان آنان وجود ندارد که عین الفاظ تورات وحی الهی است. و از این نظر، با مسلمانان فرق دارند. زیرا مسلمانان تورات اصلی تحریف ناشده را کمابیش مانند قرآن کریم به عین الفاظ وحی الهی می‌دانند. در قرون جدید پژوهندگان کتاب مقدس، تحقیقات تاریخی و باستانشناسی و متن پژوهی به این نتیجه رسیده‌اند که این پنج کتاب که سنتا مقدس‌ترین و مهمترین بخش کتاب مقدس شمرده می‌شوند، از نظر واژگان، سبک، و محتوا تفاوتهایی با همدیگر دارند. عده دیگری از محققان با توجه به نام بردن از کسانی متأخرتر از عصر موسی (ع) بوده‌اند یا همچنین اشاره داشتن به وفات خود موسی (ع) در تورات، در صحت انتساب آن به موسی (ع) تردید دارند (فرهنگ و واژه‌نمای مصور کتاب مقدس «به انگلیسی» ، ۷۷۲) . در مورد قدمت آنها نیز نوسان رأی بین محققان بسیار است و بخشهایی از آن را متعلق به ۱۰ قرن قبل از میلاد می‌دانند (مقاله «ادبیات کتاب مقدسی» در دایره المعارف بریتانیکا«~ «eiblical LiteraturB» ~»طبع ۱۹۹۰م، ۱۴/۷۷۳) . شادروان خزائلی در مقاله «تورات» در اعلام قرآن (۲۶۰ ـ ۲۶۸) می‌نویسد که فعلا سه نسخه از تورات در دست است که هر کدام مقبول طایفه‌ای است.

این سه نسخه عبارتند از: ۱) نسخه عبری، ۲) تورات سامری، ۳) تورات یونانی یا سبعینی .۱) تورات عبری یا تورات حضرت موسی (ع) را دانشمندان یهود در تابوت عهد جا داده بودند، و هر هفت سال آن را از تابوت بیرون می‌آوردند و بر یهود می‌خواندند و این نسخه در فتنه‌های فلسطین از میان رفت. سپس عزیر با همکاری حجی و زکریا، تورات را از نو جمع‌آوری کردند که آن نسخه هم از دست رفته است. «نسخه عبرانی که فعلا در دست می‌باشد، در قرن نهم میلادی تنظیم شده و در قرن پانزدهم به طبع رسیده است» . اعلام قرآن، ۲۶۴، همچنین، عهدین، قرآن و علم، بوکای، ۱۹)، ۲) ترجمه یونانی یا سبیعینی یا هفتادی که هیأتی از یهود اسکندریه متشکل از هفتاد و دو مترجم (تسمیه سبعینی از اینجا است) با حمایت بطلمیوس فیلادلفوس در سال ۲۸۵ ق. م به آن پرداخته‌اند. «تورات سبعینی از یونانی به لاتین ترجمه شده و در کلیسای شرق تا امروز هم جزو قوانین و دستورالعمل آنان محسوب است. ولی چون مسیحیان از آیات آن استشهاد نموده، بر ضد یهود حجت آوردند، علی هذا ترجمه نامبرده را ترک کرده به اصل عبرانی رجوع کردند» (پیشین، ۲۶۶ برای تفضیل بیشتر در این باره ـ کشف الظنون، ذیل «التوراه») ترجمه یونانی بعدها به لاتینی ترجمه شده است.

همچنین ترجمه‌های کهنی از اصل یا از ترجمه یونانی به ارمنی، حبشی، لاتینی و عربی انجام گرفته است. بسیاری از یهودیانی که اسلام آورده بودند نظیر وهب بن منبه، عبدالله سلام و کعب الاخبار، معارف مربوط به تورات و کتاب مقدس و تفاسیر آنها را که بیشتر جنبه قصص داشت، در همان صدر اول اسلام نقل کرده‌اند که این معارف «اسرائیلیات» نام دارد و در تفاسیر قرآن از جمله در تفسیر طبری راه یافته است، و بعضی از محققان آن را با احتیاط تلقی می‌کنند (اسرائیلیات) . مسعودی (التنبیه و الاشراف، ۱۱۲) از سه ترجمه تورات یاد می‌کند. یکی ترجمه حنین بن اسحاق (م ۲۶۰ ق)، دوم ترجمه ابوکثیر عالم یهودی (م ۳۲۱ یا ۳۲۹ ق)، سوم ترجمه سعد بن یوسف، عالم دیگری یهودی ملقب به فیومی (م ۳۳۱ ق) که این ترجمه فعلا موجود است (اعلام قرآن، ۲۶۸) . به علاوه در سال ۳۴۵ ق (۹۵۶ م) در اسپانیا ترجمه دیگری از تورات، از لاتین به عربی انجام گرفته است. و ترجمه‌هایی به عربی جدید نیز موجود است. ترجمه‌هایی به فارسی از تورات، چه مستقل چه همراه با کل کتاب مقدس، در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی در لندن و ادینبورگ به طبع رسیده است (فهرست کتابهای چاپی فارسی، ذیل تورات و کتاب مقدس) .
منبع:دایره المعارف تشیع، ج ۵

 

down300DOWNLOAD B.O.X

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

   دانلود کـتاب تورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حجم فایل : ۱۳ مگابایت

down300  نوع فایل : pdf

down300 منبع و پسورد :www.mer30download.info

دانلود کتاب آیین زرتشت – کتاب دین و آیین زرتشت

دانلود کتاب انجیل – کتاب انجیل حضرت عیسی

کتاب تورات حضرت موسی | دانلود کتاب تورات | کتاب تورات نسخه pdf | کتاب راهگشای حضرت موسی (ع)

ترافیک به صورت پایه می باشد.لطفا با ip داخل دانلود کنید.

امتیاز دهید

2.3/5 - (3 امتیاز)

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها