مرسی دانلود

بهترین فیلم و سریال های سایت

آرشیو

دانلود ۸۳۰ جلسه درس استاد صمدی آملی + معرفت نفس

دیدگاه: ۰
نویسنده: admin1
تاریخ انتشار: 10 دی 1395

دانلود ۸۳۰ جلسه درس استاد صمدی آملی + معرفت نفس

دانلود جلسات استاد صمدی املی _ دانلود mp3 سحنرانی های صمدی املی

دانلود 830 جلسه درس استاد صمدی آملی + معرفت نفس

دانلود ۸۳۰ جلسه درس استاد صمدی آملی + معرفت نفس

داوود صمدی آملی در سال ۱۳۴۲ در روستای خشواش آمل دیده به جهان گشود. صمدی آملی دربارهٔ کودکی خود اینچنین می‌گوید: «روستای قشلاقی ما بنام میخران از توابع بالا خیابان لیتکوه و روستای ییلاقی بنام چندر محله از توابع خشواش است؛ و این برادر کوچک شما از کودکی مقداری از ایام تابستان را در چندر محله خشواش بسر برده‌ام و تا حال ادامه دارد و در ایام جوانی هم سالیانی از بینجکری و چاپاداری (چار بیداری) هم برخوردار بودم و تا حدی از زجرهای پیران منطقه چشیده و با خبرم لذا ذوق جبلی ام مرا به این سوی سوق داده و می‌دهد.» ویکی با رسانه مرسی دانلود همراه باشید

(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱) حرکت از نقص به کمال۰۰:۵۸:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲) چگونگی انسان سازی۰۰:۵۱:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳) قراردادن نفس در مسیر تفکر۰۰:۳۷:۳۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴) حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵) ترسیم ارتباط نفس وبدن۰۰:۴۵:۳۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶) مراحل رسیدن به کمال در نظام هستی۰۰:۵۲:۰۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷) چیستی حقیقت نظام هستی۰۰:۵۵:۲۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۸) منشاء فهم در انسان۰۰:۴۹:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۹) گره گشایی با توسل به حضرت عباس (ع)۰۰:۴۹:۵۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۰) تفاوت های لفظ انسان و بشر۰۰:۳۹:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۱) غیریت بین نفس و بدن۰۰:۴۰:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۲) شئون ارتباطات نفس و بدن۰۰:۵۴:۲۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۳) عدم تساوی شئون نفس۰۰:۳۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۴) اعجاب تسخیر نفس در بدن۰۰:۴۳:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۵) نتیجه تصرف نفس در جسم۰۰:۳۲:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۶) تجسم افعال نفس در جسم۰۰:۳۹:۰۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۷) تجسم بدن در حالت نفسیت و جسمیت۰۰:۵۱:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۸) نقش قوه ی خیال در انسان۰۰:۵۶:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۱۹) مظهریت اسم جامع نفس۰۰:۵۳:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۲۰) تغذیه ی بالاترین قوه انسان۰۰:۴۴:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۱) تفکر در موجودات عالم۰۰:۵۰:۴۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۲) نفس ناطق انسان تحت تدبیر ملکوت عالم۰۰:۵۹:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۳) لزوم پرداختن به علم هیئت۰۰:۵۵:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۴) اراده خداوند به استناد نفس۰۰:۴۵:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۵) قدرت نفس در مقابل اراده خداوند۰۰:۵۳:۲۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۶)اصطلاحات مرکب در علم فلسفه۰۰:۴۲:۵۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۷) شرح قوه ی مصور نفس۰۰:۵۷:۳۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه(۲۸) پیوستگی قوای نفس ناطقه۰۰:۵۳:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۲۹) آیا نفس حقیقت انسان است؟۰۰:۳۸:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۰) دلیل بررسی قوای نفس۰۰:۴۲:۳۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۱) چگونگی تسلط به نفس۰۰:۴۸:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۲) نیاز جسم ونفس به یکدیگر۰۰:۴۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۳) عدم مجهول مطلق۰۰:۴۳:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۴) طلب مجهول مطلق محال است.۰۰:۴۶:۰۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۵) ارتباط های باطنی نفس۰۰:۵۱:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۶) تصور اجمالی انسان۰۰:۴۶:۴۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۷) راه نزدیک شدن به فرایض۰۰:۵۲:۱۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۸) مراحل دست یابی به علوم اجمالی و تفصیلی۰۰:۴۵:۵۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۳۹) راه های قرب به منبع علم عالم۰۰:۴۸:۳۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۰) نظام هستی بر پایه ی علت و معلول۰۰:۴۱:۴۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۱) تفاوت نفس انسان در بین موجودات دیگر۰۰:۴۶:۴۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۲) چگونگی قرار دادن بدن در اختیار جسم۰۰:۴۹:۰۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۳) ویژگی های شخصیتی خانم فاطه زهرا (س)۰۰:۵۸:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۴) چگونگی حرکت کمال به نقص۰۰:۴۶:۳۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۵) شروط رسیدن از نقص به کمال۰۰:۴۸:۲۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۴۶) چیستی ظرف علم۰۰:۴۹:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۷) راه های رسیدن نفس ناطقه به معارف۰۰:۴۱:۳۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۸) سنخیت بین ظرف علم و علم۰۰:۳۰:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۴۹) تفاوت های قوه ی خیال و عقل۰۰:۳۴:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۰) ظرف علم یا نفس ناطقه۰۰:۴۷:۵۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۱) گستردگی حقیقت علم۰۰:۴۰:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۲ ) دانش مایه ی پیشرفت بشر۰۰:۳۳:۱۶
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۳) ماوراء طبیعت بودن ظرف علم۰۰:۵۵:۰۷
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۴) اثبات منبع علم عالم۰۰:۴۶:۱۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۵۵) شرط محدودیت حد اشیاء۰۰:۴۹:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۶) مشاهده ی مادیات و حقایق آن۰۰:۵۲:۱۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۷) خواسته های نفس و ترفندهای شیطان۰۰:۱۳:۳۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۸ ) صور مرکبه ی جامدات۰۰:۴۵:۰۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۵۹) متمایز شدن اشیاء به لحاظ صورت نوعیه۰۰:۴۷:۵۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۰) شرح ماده ی اولی وماده ی ثانیه۰۰:۴۲:۱۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۱) صور جسمیه ونوعیه ی اشیاء۰۰:۴۳:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۲) جامعیت آثار ماده ی ثانویه۰۰:۴۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۳) اجزاء صغار سلبه در ماده۰۰:۴۰:۵۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۴) اجزاء صغار سبله ی جدا نشدنی۰۰:۴۵:۴۰
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۵) اعداد تکرار واحدهاست.۰۰:۴۲:۴۳
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۶) ارجحیت علم هیئت بر تمامی علوم۰۰:۴۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۶۷ ) ارتباط جسم و سطح۰۰:۲۵:۱۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۸) تعیین صفت ذاتی اجسام۰۰:۴۶:۲۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۶۹ ) نقش ذرات تشکیل دهنده ی اجزا۰۰:۴۸:۴۴
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۰) ادله ی قائلین به اجزاء۰۰:۴۹:۴۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۱) اشکال اجزاء تشکیل دهنده ی مواد۰۰:۵۹:۲۹
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه۷۲) زندگی الهی بر مبنای قوه ی عقل۰۰:۵۰:۰۲
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۳) غیر متناهی بودن عالم ماده۰۱:۰۱:۱۸
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۴) رابطه ی کلمه ی بخت و اتفاق در عالم ماده۰۰:۵۵:۰۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۵) مسئله ی اختلاف منظر در غالم ماده۰۰:۴۶:۲۵
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۶) تشریح ذرات اجسام در عالم ماده۰۰:۳۴:۰۱
(شرح دروس معرفت نفس جلد۲.جلسه ۷۷) شرح ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع)۰۰:۵۶:۱۰
تصویر سازی علم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱)۰۰:۵۸:۰۸
رابطه عالم و معلوم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲)۰۰:۳۰:۳۸
فوق تجرد بودن نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳)۰۰:۲۵:۳۱
آغاز جلد سوم تشریح دروس معرفتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴)۰۰:۴۳:۳۰
مرکبات نباتی در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵)۰۰:۴۲:۲۵
تفسیر معرفت نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶)۰۰:۳۰:۵۰
قدرت انسان در پیشرفت علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷)۰۰:۲۹:۲۰
امتزاج اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸)۰۰:۲۳:۱۶
صورت نباتی اصول اربعه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹)۰۰:۳۰:۴۸
اقسام مختلف نباتات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰)۰۰:۵۱:۴۳
عارض شدن اوصاف بر انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱)۰۰:۵۱:۵۲
شرح اشارات به صورت مشاع (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲)۰۰:۲۸:۱۸
تصویرسازی در دنیای فوق ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳)۰۰:۵۱:۲۹
وجود ذهنی و خارجی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴)۰۰:۴۷:۳۳
مراتب موجودات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵)۰۰:۴۶:۱۸
اثبات عدم توقف نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶)۰۰:۵۷:۳۲
توصیه های عرفانی به عارفان عصر حاضر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷)۰۰:۵۵:۴۸
کلام برهانی و اغنایی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸)۰۰:۴۶:۱۵
رابطه ی نفس و جسمانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹)۰۰:۵۴:۵۶
اثبات نفس حق تعالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۰)۰۰:۵۲:۳۳
تفسیر لفظ روح القدس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۱)۰۱:۰۲:۲۳
انسان از دیدگاه نهج البلاغه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۲)۰۰:۵۷:۴۹
صبر در مقابل سختی ها از دیدگاه ائمه(ع) (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۳)۰۱:۰۱:۱۴
راه های کنترل شهوت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۴)۰۰:۵۸:۴۵
چگونگی بوجود آمدن نطفه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۵)۰۰:۳۷:۳۴
شی واحد ناقص و کامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۶)۰۰:۴۳:۱۱
تقسیم بندی نفس ناطقه به عقل عملی و عقل نظری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۲۷)۰۰:۴۵:۲۵
اثبات وجود هیولای اولی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۸)۰۰:۴۹:۲۱
اتحاد ماده ی مبهم وماده ی متعین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۲۹)۰۰:۵۵:۱۲
بدیعیات و نظریات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۰)۰۰:۵۳:۰۸
تفاوت مراتب نفوس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۱)۰۰:۴۸:۳۰
تفاوت میان عقل و روح (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۳۲)۰۰:۴۹:۰۴
سعه ی وجودی و تجرد نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۳)۰۰:۵۲:۵۴
مراحل تعقل انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۴)۰۰:۴۳:۵۸
شانیت نفس انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۵)۰۰:۳۵:۴۲
عقل،گرداننده ی نظام عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۶)۰۰:۴۲:۴۱
نازلترین مرتبه ی انسانیت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۷)۰۰:۳۰:۳۰
کمال اولیه و ثانویه ی انسان ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۸)۰۰:۳۴:۱۷
پیوستگی عقل و نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۳۹)۰۰:۴۵:۴۳
نفس کل.موجود ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۰)۰۰:۴۸:۵۴
امکان ذاتی و امکان استعدادی اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۱)۰۰:۴۸:۴۲
وحدت صنع طبیعت و امکان ذاتی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۲)۰۰:۴۷:۰۳
اقسام جسم در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۳)۰۰:۴۳:۳۳
ماده؛حامل استعداد اجسام (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۴)۰۰:۴۲:۲۹
تفاوت تبدل صور و فساد صور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۵)۰۰:۵۹:۵۱
امکان استعدادی بر مبنای جسمانی و روحانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۶)۰۰:۵۴:۰۰
سلسله طولی عوالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۷)۰۰:۵۲:۰۲
استعدادهای رسیدن به تکامل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۸)۰۰:۴۳:۰۱
امکان ذاتی مفارقات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۴۹)۰۰:۵۱:۱۴
تعلقات تکمیلی و استعدادی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۰)۰۰:۴۵:۰۳
حدود ماهیت وجودی نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۱)۰۰:۵۹:۱۳
رابطه ی بین وجود و احکام اولیه موجودات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۲)۰۰:۵۲:۳۰
بررسی شبهات عرفانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۳)۰۱:۰۰:۴۴
میزان انتظار منتظران ظهور (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۴)۰۰:۴۵:۵۵
مرگ در موجودات مادی و غیر مادی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۵)۰۱:۰۲:۲۳
ارتباط وجودی جان و تن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۶)۰۰:۳۹:۵۵
به کمال رسیدن نفس ناطقه توسط بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۷)۰۰:۴۶:۲۸
وجوه جسم بودن بدن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۸)۰۰:۴۴:۵۹
بدن،نفس تجسم یافته (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۵۹)۰۰:۴۶:۴۲
چگونگی بوجود آمدن نفس ناطقه انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۰)۰۰:۵۱:۵۱
جامعیت علت در مقابل معلول (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۱)۰۰:۵۲:۲۳
اثبات وجود علت مفارق عقلی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۲)۰۱:۰۳:۰۷
شرح موجود ناطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۳)۰۰:۵۳:۲۲
تشخیص جعلی و غیر جعلی بودن روایات بوسیله ی قرآن (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۴)۰۰:۴۸:۰۳
نتیجه ی سلطانی شدن قوای عقل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۵)۰۰:۵۴:۵۹
تساوی نفس و جسم عالی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۶)۰۰:۵۸:۳۰
وجه اشتراک جنس در منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۶۷)۰۰:۳۱:۱۱
قابلیت های مواد (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۸)۰۰:۴۴:۱۱
اطلاق لفظ قوه به نفس ۰شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۶۹)۰۰:۴۷:۵۳
ماهیت جسم مادی بالاراده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۰)۰۰:۴۰:۴۶
انواع صفت های نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۱)۰۰:۳۴:۲۴
زندگی ممتد حیات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۲)۰۰:۴۵:۴۴
زندگی آل الله و اهل الله (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۳)۰۰:۳۴:۲۹
وجوه حیات از نظر ملا صدرا (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۴)۰۰:۴۴:۱۹
نظام سلسله ی طولی و سلسله ی عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۵)۰۰:۴۸:۲۹
تنزیل تدریجی و انزال دفعی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۶)۰۰:۵۴:۳۱
شئون آیات عالم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۷)۰۰:۴۴:۱۹
حدود صفات انسانی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۸)۰۰:۵۲:۵۲
عالم آفاق و انفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۷۹)۰۰:۴۰:۵۸
عالم غیب و عالم عین (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۰)۰۰:۳۱:۱۹
مفارق بودن نفس ناطقه ی انسان (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۱)۰۰:۳۶:۳۲
الفاظ کلی منطقی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۲)۰۰:۳۶:۲۱
حداقل مبنای باب علم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۳)۰۰:۵۵:۲۹
صور معقوله ی جسم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۴)۰۰:۴۴:۲۲
بسیط بودن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۵)۰۰:۵۳:۰۳
وابستگی های نفس وبدن به یکدیگر (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۶)۰۰:۴۵:۰۸
علم فکری به ذات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۷)۰۰:۴۴:۰۶
احکام تجرد نفس ناطقه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۸۸)۰۰:۴۲:۴۵
مُدرک بالذات و مُدرک بالعرض (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۸۹)۰۰:۳۸:۴۷
تقابل تضاد در غلم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۰)۰۰:۴۳:۵۰
تناقض در علم منطق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۱)۰۰:۴۴:۰۸
ممکن موجود و ممکن معدوم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۲)۰۰:۴۸:۰۳
ویژگی های طرفین تقابل عدم (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۳)۰۰:۵۶:۲۴
آیا ماده مبدا نفس است؟ (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۴)۰۰:۵۸:۱۷
زمان تحقق پیدا کردن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۵)۰۱:۰۰:۴۰
حادث شدن بدن،حادث شدن نفس (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۶)۰۰:۵۴:۳۸
قوه ی عاقله ی بالفعل (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۹۷)۰۰:۵۲:۳۰
واسطه بودن عالم مافوق (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۸)۰۱:۰۱:۵۸
صفات ذاتی و صفات عرضی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۹۹)۰۱:۰۱:۳۶
مراتب وادی ادراک (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۰)۰۱:۰۳:۱۲
اتحاد وجودی و وحدت عددی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۱)۰۰:۴۶:۳۷
موجود مجرد گمراه کننده در عالم ماده (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۲)۰۱:۰۲:۰۶
تکامل نفس پس از مفارقت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۳)۰۰:۵۰:۰۶
نفس قدسی (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۴)۰۰:۴۶:۴۲
برانگیخته شدن علم غیب (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۵)۰۰:۵۵:۰۳
غالب شدن صور علمیه (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۶ )۰۰:۴۹:۴۴
حقایق عقلی و حقایق ماورای طبیعت (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۰۷)۰۰:۴۹:۱۳
معلومات تصوری و غیر تصوری (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۸)۰۰:۴۸:۲۴
قیاس متغیر و حادث (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۰۹)۰۰:۵۸:۰۷
مشخصات افعال صادره از ممکنات (شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۰)۰۰:۵۹:۱۸
فکر کردن حامی تجلی صورت غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۱)۰۰:۴۸:۱۷
متغیر بودن عالم غیب(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۲)۰۱:۰۰:۲۰
حقیقت اعطای صورت علمیه به نفس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۳)۰۱:۰۱:۲۳
اشکال قیاس در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۴)۰۰:۵۹:۰۸
مقبولات قرآن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۵)۰۰:۲۴:۰۰
شرح جدال احسن(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۶)۰۱:۰۱:۴۰
مغالطه و قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۱۷)۰۰:۵۰:۳۱
مشهورات ومقبولات(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۸)۰۰:۵۱:۵۶
وهمیات ( مقدمات غیر برهان )(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۱۹)۰۰:۵۱:۴۴
وهمیات،قیاس،مغالطه(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۰)۰۰:۴۰:۴۷
دلایل ترحم و تنفر در شعر(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۱)۰۰:۴۶:۲۸
برهان، دلیل پذیرفته شدن حرف انبیا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۲)۰۰:۴۰:۱۹
قضیه مقدمه ی قیاس(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۳)۰۱:۰۰:۰۲
پیدا کردن موضوع و محمول در قضایا(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۴)۰۰:۴۲:۲۸
شرح شکیات در راستای موضوع و محمول(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۵)۰۰:۵۹:۳۱
چگونگی تشخیص برهان(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۶)۰۱:۱۹:۵۵
اثبات سلسله ی برهان در علم منطق(شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه۱۲۷)۰۱:۱۲:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۸ – تعریف قضیه محصور۰۰:۴۵:۳۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۲۹ – بررسی حسب کم و کیف۰۰:۵۵:۴۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۰ – حجت و اقسام آن۰۰:۳۹:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۱ – شرایط انتاج حد وسط صغری و کبری۰۰:۴۳:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۲ – علم منطق میزان سنجش فکر صحیح۰۰:۴۸:۵۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۳ – تعریف علم منطق و اقسام آن۰۰:۵۰:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۴ – بررسی قیاس و اقسام آن۰۰:۵۴:۵۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۵ – قضیه ی نقض و تناقض۰۰:۵۵:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۶ – عکس نقیض در منطق۰۰:۴۸:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۷ – منطق و سالبه و موجبه۰۰:۵۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۸ -منطق و سالبه کلیه۰۰:۵۵:۴۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۳۹ – حساسیت اجسام در منطق۰۰:۵۱:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۰۰۰:۵۱:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۱ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۲ – فوائد مطالعه در آفاق و انفس۰۰:۴۰:۰۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۳ – بررسی نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۷:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۴ – تعریف نفس و روح۰۰:۴۱:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۵ – بررسی و شناخت انواع مزاج۰۰:۵۵:۱۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۶ – شرح قوای روح حیوانی۰۰:۵۰:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۷ – اطلاقات واژگان۰۰:۵۷:۰۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۸ – روح بخاری و تعابیر آن۰۰:۴۷:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۴۹ – صحیفه کامله ی الهی۰۰:۴۷:۰۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۰ – فلسفه به چه معناست؟۰۱:۰۰:۲۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۱ – شناخت ذوق و علم ذوقی۰۰:۴۹:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۲ – رابطه فکر و ذکر با یکدیگر۰۰:۵۸:۳۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۳ – رابطه علم و حس با یکدیگر۰۰:۴۴:۱۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۴ – تفسیر حقیقت دریابنده علم و دانایی نفس۰۰:۵۳:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۵ – ارزش تکوینی انسان۰۰:۴۵:۲۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۶ – معلوم و محسوس به ذات۰۰:۴۱:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۷ – آیا علم و حس مستقلا مدرک اند؟۰۰:۵۷:۴۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۸ – شناخت قوای انسانی و حیوانی۰۰:۴۴:۰۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۵۹ – بررسی انواع نفس۰۰:۵۱:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۰ – آثار ظاهری مراتب موجودات۰۰:۵۱:۰۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۱ – آثار نفس و ارتقاو تکامل انسانی۰۱:۰۰:۳۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۲۰۰:۵۰:۱۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۳ – چگونگی رسیدن به ارتقاء روحی۰۰:۴۸:۳۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۴ – چگونگی تحقق علوم بنیادی۰۰:۵۲:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۵ – تعلق و ارتباط نفس به اشیاء۰۰:۵۳:۳۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۶ – تعلقات نفس۰۰:۵۰:۲۹
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۷ – تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۲:۱۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۸ – ارتباط نفس با بدن۰۰:۴۰:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۶۹ – صحت عرض به عرض۰۰:۳۸:۴۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۰ – شناخت قوای نفس۰۰:۴۷:۱۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۱ – عالم حس۰۰:۵۶:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۲ – مراتب نازله نفس۰۰:۴۳:۲۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۳۰۰:۵۰:۵۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۴ – معرفت نفس و آثار آن۰۰:۴۶:۱۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۵ – رابطه روح و نفس ناطقه۰۰:۳۹:۵۶
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۶ – حق شناسی۰۰:۵۶:۴۷
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۷ – مسئله انقطاع روح۰۰:۴۹:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۸ – جایگاه نفس۰۰:۴۴:۰۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۷۹ – لذت بردن از درک۰۰:۵۲:۵۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۰ – صورت و سیرت۰۰:۴۴:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۱ – مراتب نباتات۰۰:۴۶:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۲ – مقام فناء فی الله۰۰:۴۸:۴۸
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۳ – تفسیر نگارستان هستی۰۰:۳۳:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۴ – امکان و ممکن اشرف۰۰:۴۹:۱۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۵ – رابطه و سنخیت علت و معلول۰۰:۴۵:۲۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۶ – مراتب وجودی انسان۰۰:۴۷:۲۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۷ – اعیان ثابته۰۰:۴۷:۵۰
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۸ – ماهیت انسان و عوارض مشخصه خارج از ماهیت۰۰:۵۵:۱۱
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۸۹ – تجرد و تنزل روح۰۰:۴۷:۱۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۰ – عالم خواب و رویا و شرایط تعبیر خواب۰۰:۵۸:۵۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۱ – لوازم لطفیه و قهریه۰۰:۵۲:۰۵
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۲ – تعبیر خواب از زبان حضرت یوسف(ع)۰۰:۵۸:۳۳
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۳ – بررسی مسئله تجسم اعمال۰۰:۴۱:۳۴
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۴ – بررسی تجسم اعمال مثالی۰۰:۵۴:۳۲
شرح دروس معرفت نفس جلد۳ | جلسه ۱۹۵ – انسان نفسی و عقلی۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱ – بررسی شرایط یک عید حقیقی۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲ – معرفت نفس۰۰:۵۸:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳ – بررسی معرفت نفس ناطقه انسانی۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴ – بررسی مسئله آفرین به حق انسان۰۱:۰۱:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵ – رابطه انسان با نظام هستی در راستای معرفت نفس۰۱:۰۰:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶ – معرفت و شناخت فکری و شهودی۰۱:۰۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷ – رابطه معرفت نفس با معرفت رب۰۱:۰۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸ – رمز عرفان عملی۰۰:۴۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹ – علم و ادراک۰۰:۵۸:۴۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰ – بررسی علم حسی به موجودات۰۱:۰۳:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱ – توحید صمدی۰۰:۳۳:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲ – فراگیری کلیات علم و عرفان۰۱:۰۱:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳ – کیفیت وجودی اشیاء۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴ – بررسی و شناخت مراتب موجودات۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵ – آثار و افعال مراتب موجودات۰۰:۵۶:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶ – موجودات حسی۰۰:۵۸:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷ – بررسی فنون منطق۰۰:۵۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸ – فلسفه حقیقت و واقعیت۰۰:۵۷:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹ – خطاهای ادراکی۰۱:۰۲:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۰ – حقیقت و ماهیت انسان و جهان۰۱:۰۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۱ – معنا و مبنا وجود و عدم۰۱:۰۲:۳۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۲ – آیا میتوان گفت هیچ موجود است؟۰۱:۰۱:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۳ – بررسی غیر متناهی بدن عالم وجود۰۰:۴۸:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۴ -بررسی حق یکی از اسماء الهی۰۰:۵۷:۳۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۵ – رابطه موجودات عالم با حقیقت۰۰:۵۶:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۶ – حقایق فکری بشر۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۷ – ستاره های فلکی۰۱:۰۰:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۸ – بررسی مسئله عادت۰۰:۵۹:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۲۹ – ولادت انسان و معرفت نفس۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۰ – طهارت۰۰:۵۴:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۱ – انقلاب قلبی و انقلاب نفس ناطقه انسانی۰۰:۴۸:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۲ – بررسی مسئله خروج از عادت۰۰:۵۹:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۳ – طرق خروج از عادت۰۱:۰۱:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۴ – من کیستم؟ (بررسی نفس در دروس معرفت نفس)۰۰:۵۵:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۵ – فکر و محدوده تفکر۰۰:۵۲:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۶ – مسئله حرکت در مقام۰۰:۵۰:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۷ – تجلی مقام توجهات عرفانی۰۱:۰۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۸ – بافت حالات انسان۰۰:۵۶:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۳۹ – کثرت و وحدت۰۰:۴۴:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نهوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۳:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۰ -نحوه ی ارتباطات موجودات با یکدیگر۰۰:۵۸:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۲ – آثار پیوستگی اشیاء نظام۰۱:۰۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۳ – نقد نقص در نظام۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۴ – تلالو مشرقیه۰۰:۵۰:۴۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۵ – مسئله توجه در نماز۰۰:۵۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۶ – تاثیر شناخت ظاهر و باطن نظام۰۰:۵۵:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۷ – تعبیری از موجودات هدف دار در جهان۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۸ – مبانی فهم معارف الهی۰۰:۵۴:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۴۹ – مسیر تحصیل کمال نفسانی۰۰:۵۷:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۰ – شانیت و استعداد به دست آوردن کمال در هر موجود۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۱ – حکت استکمالی۰۰:۵۲:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۲ – بررسی کتاب المظاهرالاهیه۰۱:۱۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۳ – رشد از نفس به سوی کمال۰۱:۰۲:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۴ – بازی گری قوه ی خیال۰۱:۱۶:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۵ – نفس مدیر جسم۰۱:۰۰:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۶ – شناخت قوای وجودی انسان۰۰:۵۶:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۷ – نگرشی بر کلمات وجودی عالم۰۱:۰۲:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۸ – جایگاه علم در نظام هستی۰۰:۴۹:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۵۹ – تقسیم عالم به سه بخش۰۰:۵۰:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۰ – تفاوت در سطح ذات۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۱ – دید انسان در مقام شهود۰۰:۴۷:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۲ – تاثیر دید راست بین۰۰:۵۳:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۳ – راه دست یابی به کمال صعودی۰۰:۴۷:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۴ – معانی خیر و شر۰۰:۴۹:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۵ – شرح اداره کارخانه عظیم وجود۰۰:۵۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۶ – نظام تکوین۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۷ -مسئله خلق موجودات به بهترین شکل ممکن۰۰:۵۳:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۸ – اساس معرفت نفس بر وجود۰۰:۵۶:۳۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۶۹ – توفیقات اسماءالله۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۰ – نظام تکوین در متن خارج۰۰:۵۸:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۱- راه رسیدن به توحید الهی۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۲ – به وجود آمدن خیر و شر از قیاس۰۱:۰۳:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۳ – ظهور حضرت حجت، سر نظام هستی۰۱:۰۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۴ – بررسی مسئله شر در نظام هستی۰۰:۵۷:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۵ – خیر و شر از دیدگاه علمی۰۰:۵۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۶- خیر و شر در وجود هر انسان۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۷- کمال هر انسان در چیست؟۰۱:۰۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۸ – نظم و نظام عالم۰۱:۰۲:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۷۹ – قناعت در نیاز های نفس۰۱:۰۷:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۰ – بررسی مسئله شرح صدر۰۰:۵۷:۳۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۱ – طریق حرکت به سوی مقصود۰۰:۵۵:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۲ – حرکت و سیر تدریجی الوجود۰۰:۵۳:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۳ – بررسی امور آنی الوجود۰۰:۴۳:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۴ – بررسی حرکت نقلی و انتقالی۰۰:۴۰:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۵ – معنا و مبنا حرکت عام و خاص۰۰:۵۷:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۶ – شناخت ارکان حرکت۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۷ – بررسی حرکت جوهری۰۰:۵۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۸ – راه رسیدن به ماوراء طبیعت۰۱:۰۱:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۸۹ – تاثیر و هیئت حرف۰۰:۵۱:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۱ – مغایرت و مباینت نفس و بدن۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۲ – معرفت نفس انسان۰۱:۰۴:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۳ – سیره سیر علمی و عملی۰۰:۵۷:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۴ – حقیقت نفس ناطقه۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۵ – اثبات غیریت نفس و بدن۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۶ – انقطاع ذاتی نفس۰۱:۰۰:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۷ – ادراکات حسی و شئونات بدنی هر شخص۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۸ – بررسی قسم غیر مسمای اسم۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۹۹ – نحوه ی ارتباط نفس با بدن۰۱:۰۱:۴۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۰ – تباین وصفی منطق۰۱:۰۲:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۱ ج- رابطه من وتن انسان۰۱:۰۱:۴۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۲ – مراتب نازله تا عالیه انسان۰۰:۵۰:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۳ – کار تن چیست؟۰۰:۵۹:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۴ – بقای نفس و تن۰۱:۰۱:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۵ – کیفیت تکوین تن و من نفس۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۶ – شناخت ابتدایی ترین ادراک انسان۰۰:۵۶:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۷ – چگونگی رسیدن از قوه به فعلیت۰۱:۰۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۸ – انواع حقیقت وجودی انسان۰۰:۵۷:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۰۹ – ارتباط وجودی من و بدن۰۰:۵۷:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۰ – من و هویت انسان۰۰:۳۸:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۱ – هویت و من ثابت هر انسان۰۰:۵۹:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۲ – شخصیت واحد نظام هستی۰۱:۰۷:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۳ – جایگاه مباحثه و انتقالات علمی۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۴ – تعلق استکمالی نفس به بدن۰۰:۵۷:۵۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۵ – مقصود از معاد جسمانی۰۰:۵۴:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۶ – شانیت و جایگان بدن۰۱:۰۰:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۷ – معنای لغوی لفظ انسان۰۱:۰۲:۰۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۸ – فهم و شعور گوهر نفس۰۱:۰۱:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۱۹ – آشنایی با سه قسم از اسماء الهی۰۰:۵۵:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۰ – صورتگری انسان۰۱:۰۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۱۰۰:۴۹:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۲ – معرفت وجودی موجودات۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۳ – اصول اعتقادات کلامی۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۴ – چه نیرویی موجودات را از نقص به سوی کمال حرکت میدهد؟۰۰:۵۵:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۵ – حقیقت شئون نظام هستی۰۰:۵۰:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۶ – ارزش و جایگاه عید فطر۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۷ – بررسی قوای نفس ناطقه انسانی۰۰:۵۳:۱۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۸ – بررسی قوه ی مصوره نفس۰۰:۵۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۲۹ – آثار بعثت پیامبران۰۰:۵۵:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۰ – بررسی پیوستگی نظام۰۰:۵۷:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۱ – بررسی نظام توحیدی۰۰:۵۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۲ – فعلیت قوا در نفس۰۰:۵۴:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۳ – بررسی نفس در مقام وحدت۰۰:۵۹:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۴ – عامل هویت انسان چیست؟۰۱:۰۱:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۵ – بررسی صورتگری انسان توسط رب۰۱:۰۰:۰۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۶ – قوه ی تصور و صورتگری نطفه۰۰:۵۹:۴۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۷ – نحوه ی تصور اجمالی۰۱:۰۰:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۸ – کمال نفسی علم۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۳۹ – آیا انسان با حق تعالی تشابه دارد؟۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۰ – تقرب به حق تعالی۰۰:۵۲:۳۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۱ – به فعلیت رسیدن نطفه۰۰:۳۱:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۲ – حرکت موجودات از نقص به سوی کمال۰۰:۵۹:۴۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۳ – بررسی اواع قیاس۰۰:۵۲:۰۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۴ – بررسی منشا آثار وجودی نفس۰۰:۵۸:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۵ – شناخت ظرف وجودی روح و جسم۰۰:۴۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۶ – تشابه غذا و مغتذی۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۷ – مراتب شخصیت انسان۰۰:۴۴:۵۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۸ – آداب غذاخوردن۰۰:۳۸:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۴۹ – جایگاه شهید و درجه رفیع شهادت۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۰ – نحوه ی غیریت نفس با بدن۰۰:۵۳:۱۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۱ – طرق تحصیل علم۰۰:۵۱:۰۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۲ – ادراکات و تجرد علم۰۰:۵۸:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۳ – معنای انسان از دید منطق۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۴ – مفاهیم کلی مرسل بدن۰۰:۲۶:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۵ – بررسی ظرف علم وجود انسان۰۰:۵۵:۲۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۶ – شناخت ادراک حسی اشخاص۰۰:۵۵:۲۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۷ – حقیقت توحید صمدی۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۸ – بررسی ظرف علم از ماوراء طبیعت۰۰:۴۶:۳۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۵۹ – بررسی مراحل قیاس۰۰:۵۹:۱۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۰ – شناخت حقایق ماوراء طبیعت۰۰:۴۸:۲۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۱ – صورت جسم مکمل صورت نوعیه۰۰:۴۸:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۲ – تاثیر و قدر صورت نوعیه۰۱:۱۰:۱۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۳ – شناخت اجزاء تشکیل دهنده جسم۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۴ – بررسی اجزاء باالقوه و بالفعل۰۰:۵۳:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۵ – آثار شناخت مبدا طبیعت۰۱:۰۱:۰۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۶ – کیفیت خلق نظام هستی۰۰:۳۹:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۷ – بررسی عرض ذاتی۰۰:۴۹:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۸ – مبدا تکوین نظام هستی۰۰:۴۴:۵۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۶۹ – غیر قابل تقسیم بودن ذرات در خارج۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۰ -شناخت اجزاء لایتجزا۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۱ – بررسی کره در سطوح مستوی۰۰:۵۱:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۲ – شناخت مقادیر متساوی تشکیل دهنده زمین۰۰:۵۹:۰۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۳ – شناخت اشکال پنج گانه عناصر۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۴ – چگ.نگی بقاء نسل۰۰:۵۶:۴۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۵ – چگونگی تکوین عالم۰۰:۵۵:۳۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۶ – شرح و جودی عالم چیست؟۰۰:۵۹:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۷ – فضائل اربعین حسینی۰۰:۵۹:۴۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۸ – وجوب ذاتی فوق زمان و مکان۰۰:۵۲:۰۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۷۹ – بررسی حالت تجرد ماده۰۰:۵۴:۱۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۰ – شناخت مذهب مادی علیتی۰۰:۵۷:۳۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۱ – انقسام علم حصولی۰۰:۴۹:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۲ – شناخت ادراک حسی۰۰:۵۲:۰۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۳ – حرکت استکمالی اشیاء۰۱:۰۰:۱۵
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۴ – بهره گیری از باطن ولایت اهل بیت(ع)۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۵ – ادراک صور خیالیه۰۰:۵۶:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۶ – بررسی برهان هایی پیرامون تجرد نفس۰۰:۴۸:۵۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۷ – آثار شناخت حقایق وجودی حضرت حجت (عج)۰۰:۴۶:۰۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۸ – گوهر قوه ی عاقله انسانی۰۰:۵۵:۵۸
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۸۹ – بررسی مفهموم جسم۰۰:۳۸:۵۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۰ – عامل درک و شناخت الفاظ و معانی۰۰:۵۵:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۱ – آثار تصور معنا و مفهوم انسان۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۲ – بررسی وحدت عددی۰۰:۵۱:۵۰
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۳ – تحقق عین وجود افراد۰۰:۵۸:۲۷
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۴ – مراتب و شئون تکاملی نفس۰۱:۰۳:۱۹
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۵ – مدخل در عرفان۰۰:۴۲:۲۳
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۶ – دلیل مبرا شدن نفس از ماده۰۰:۵۱:۲۶
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۷ – صور عقلیه کلیه۰۰:۵۷:۰۴
معرفت نفس،جلد۱، جلسه ۱۹۸ – صور قوه ی خیال۰۰:۵۲:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱ – خودشناسی از طریق معرفت نفس۰۰:۴۴:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲ – آیا در جهان حقیقت وجد دارد؟۰۰:۵۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳ – بررسی صور خیالیه۰۰:۵۱:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰۰:۴۷:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵ – تفسیر مراتب عالم۰۰:۴۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶ – ادراک حسی چیست؟۰۱:۰۰:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷ – ویژگی های نطفه انسان۰۰:۵۹:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸ – بررسی سر عملی یک سالک۰۱:۰۲:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹ – معجزه و بیداری نفس۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰ – کمال در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱ – انواع نظام۰۰:۲۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲ -اثبات هویت با صور خیالیه۰۰:۵۴:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳ – هویت و حقیقت انسان۰۰:۵۱:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰۱:۰۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰۰:۳۷:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶ – هویت و حقیقت انسان۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷ -قوه ی خیال، یکی از قوای نفس۰۰:۴۲:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸ -بررسی رساله صد کلمه۰۰:۴۱:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹ -قوای وحدت نفس۰۰:۴۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰ -رابطه روح با بدن مادی۰۰:۴۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱ -نفس در مرتبه قوه ی خیال۰۰:۴۷:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲ -استدلال تجرد روح۰۰:۴۱:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳ -استقرار در کثرت ماده۰۰:۴۴:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۲۴ -تجرد نفس در ماده۰۰:۲۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۵ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۲:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۶ -رابطه وحی با کمال۰۰:۴۷:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۷ -بدن مثالی معصوم۰۰:۳۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۸ -علم ذات به ذات نفس ناقطه۰۰:۳۰:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۹ -انواع خواب و حکم تعبیر آن ها۰۰:۲۲:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۰ -آثارتوجه به نظام هستی۰۰:۵۸:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۱ -بررسی خواب مغناطیسی۰۰:۳۸:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۲ -صورت ظاهری خواب و رویا۰۰:۳۷:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۳ -تجرد نفس از ذات۰۰:۳۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۴ -بررسی مرحله ادراک نفس۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۵ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۴۶:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۶ -نفس انسان در رابطه با موجودات بیرون۰۰:۳۷:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۷ -ادله پنج گانه بر تجرد نفس ناطقه۰۰:۴۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۸ -شئون و قوای نفس۰۰:۵۴:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۳۹ -بررسی حق خلق۰۰:۵۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۰ -علم انسان ساز است.۰۰:۴۸:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۱ -وسائل دست یابی به فیض الهی۰۰:۴۸:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۲ -رابطه نفس با بدن مثالی۰۰:۴۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۳ -بررسی شان وجودی انسان۰۰:۵۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۴ -انشاء بدن مادی توسط نفس۰۰:۵۰:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۵ -مغایرت نفس با بدن۰۰:۴۶:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۶ -بررسی مقام های غیبی۰۰:۵۳:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۷ -بررسی تمایز سرشت افراد۰۰:۴۲:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۸ -صورت معقوله نفس۰۰:۵۱:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۴۹-انواع عقل از نظر منطق۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۰ -آثار کثرت عقول و استعداد۰۰:۵۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۱ -کار قوه ی خیال چیست؟۰۰:۵۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه۵۲ -شناخت قوا و آلات نفس۰۰:۳۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۳ -بررسی اطوار وجودی انسان۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۴ -فواید تجرد قوه ی خیال۰۰:۴۴:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۵ -تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۸:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۶-حلول نفس۰۰:۵۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۷ -جوهره ی انسان ساز۰۰:۵۲:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۸ -توسل و تجسم۰۰:۴۵:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۵۹ -بررسی طبیعیات فلسفه۰۰:۵۴:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۱ -اشکال جزئیه صورخیال۰۰:۴۹:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۲ -کمالات وجودی نفس ناطقه۰۰:۵۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۳ -مظاهر عقل کل۰۰:۴۷:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۴ -انقطاع وهم۰۰:۵۸:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۵ -بررسی موجود مجرد عقلی۰۰:۳۸:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۶ -حمکت عملی و نظری۰۰:۵۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۷ -نسبت و نسبیت۰۰:۵۸:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۸ -چگونگی نقش بستن قوه ی خیالیه۰۰:۴۴:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۶۹ -صور علاقه۰۰:۴۷:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۰ -قالبیت شی نسبت به قوه۰۰:۴۵:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۱ -شی ء و قوه ی خیال۰۱:۰۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۲ -تجرد ظرف علم۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۳ -لذات جسمانیه۰۰:۴۵:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۴ -دلیلی بر تجرد نفس۰۰:۳۷:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۵ -دلیل تجربی تجرد نفس۰۰:۴۰:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۶ -کار حواس ظاهری پنج گانه چیست؟۰۰:۵۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۷ -شناخت انتقالات نفس۰۰:۴۶:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۸ -تعلق امر وجودی به امر معدوم۰۰:۵۷:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۷۹ -آثار تکوینی تجرد بر جسم۰۰:۵۱:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۰ – معرفی کتب پیرامون اثبات معرفت نفس۰۰:۴۷:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۱ – شرحی از معرفت نفس۰۰:۵۷:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۲ – حقیقت معارف الهی۰۰:۴۳:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۳ – بررسی مسئله تقدم علت و معلول۰۰:۴۸:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۴ – بررسی اقسام تقدم۰۰:۵۹:۳۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۵ – اقسام و طبیعیات فلسفه۰۰:۴۵:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۶ – چگونگی رسیدن موجودات از قوه به فعل۰۰:۵۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۷ – شناخت قوای شئون نفس۰۰:۴۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۸ – ارتباط بین نفس و بدن از چه نوع ارتباطی است؟۰۰:۴۷:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۸۹ – بررسی نفس نسبت به بدن۰۰:۴۹:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۰ – استدلال بر تجرد و جوهریت نفس۰۰:۴۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۱ – خواص نفسانی در مرتبه ظاهر۰۰:۴۶:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۲ – شناخت قوه ی ادراک کلیات۰۰:۴۰:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۳ – تفاضل نفوس۰۰:۴۶:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۴- مدرک کننده کیست؟۰۰:۴۴:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۵ – حقیقت ادراک۰۰:۵۶:۴۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۶ – شناخت ادراک جنبی موجودات۰۰:۴۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۷ – مالکیت انسان۰۱:۰۰:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۸ – شناخت حواس پنج گانه ظاهری۰۱:۰۱:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۹۹ – بررسی منشاء ظاهری نفس۰۰:۵۵:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۰ – تصور و تصدیق علم۰۰:۵۶:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۱ – مبنای نفس معلوم بالعرض۰۱:۰۰:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۲ – نسبت نفس با مادون و مافوق۰۰:۵۶:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۳ – تاثیر وجود فعلی نفس۰۰:۵۱:۱۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۴ – قرب و بعد در مقام ادراک۰۱:۰۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۵ – صور صوت۰۱:۰۰:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۶ – فضائل اخلاقی علامه طباطبایی۰۰:۵۱:۱۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۷ – آثار شوق و انتظار فرج۰۰:۴۵:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۸ – اسناد افعال به نفس۰۱:۰۰:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۰۹ – مرثیه سرایی۰۰:۵۵:۰۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۰ – افعال نفس۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۱ – بررسی مسئله تشبیه و اقسام آن۰۰:۴۳:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۲ – مسئله قسمت پذیری جسم۰۰:۵۴:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۳ – آیا جسم جوهر است ؟۰۰:۵۱:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۴ – تجرد ظرف علم۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۵ – شئونات غیر متناهیه نفس۰۱:۰۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۶ – تجرد برزخی قوه ی خیال۰۰:۴۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۷ – بررسی مسئله تنزل موجودات۰۰:۵۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۸ – بررسی تجرد محض قوه ی عقل۰۰:۴۶:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۱۹ – قوه ی متخیله۰۰:۵۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۰ – اشکال و صور درونی موجودات۰۱:۰۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۱ – اثبات قوه ی حس مشترک۰۰:۵۲:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۲ – سرشت قوه ی خیال بر تصویر معانی۰۰:۴۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۳ – بررسی اقسام درک در محسوسات۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۴ – محسوسات معلوم بالعرض۰۰:۳۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۵ – نطفه، مخرج حیات۰۰:۵۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۶ – اقسام تقدم و تاخر نفس۰۰:۴۵:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۷ – آیا روح بر بدن مقدم است؟۰۰:۵۶:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۸ – مفهوم فاعل تام۰۰:۵۵:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۲۹ – علت تقدم ماده بر نفس۰۰:۵۶:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۰ – بررسی تقدم روح بر بدن۰۰:۲۳:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۱ – تکوین نطفه۰۰:۴۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۲ – استعدادهای نهفته در نطفه انسان۰۰:۴۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۳ – شانیت موجودات۰۰:۵۰:۴۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۴ – معرفت نفس، کلید دیگر معارف الهی۰۰:۳۰:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۵ – وحدت عددی۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۶ اتحاد عمل و عامل۰۰:۵۴:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۷ – اتحاد عاقل و معقول۰۰:۵۶:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۸ – راه گشودن درهای عوالم وجودی۰۰:۵۹:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۳۹ – تفقه و تدبر در دین۰۰:۴۴:۳۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۰ – حقایق وجودی فلسفه و عرفان۰۰:۴۸:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۱ – ایجاد موعد بر روح۰۰:۴۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۲ – شناخت موجود مجرد عقلی۰۰:۴۸:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۳ – انواع مرگ۰۰:۵۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۴ – اطوار وجودی انسان۰۰:۴۶:۲۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۵ – چگونگی رشد عقل و نفس۰۰:۴۹:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۶ – اسناد افعال نفس۰۰:۴۳:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۷ – بررسی نفس جسمانی۰۰:۳۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۸ – تاثیر پذیری حقیقت انسان۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۴۹ – تکامل جوهری نطفه۰۰:۵۶:۱۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۰ – نزول علم و وحی۰۰:۴۳:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۱ – حرکت جوهری جسم و ماوراء جسم۰۰:۴۸:۵۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۲ – اسماء الله و اثبات توحید۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۳ – بیان هایی از نقس ناطقه۰۰:۵۷:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۴ – شناخت فعلیت محض۰۰:۵۶:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۵ – رابطه بدن با هویت انسان۰۰:۴۱:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۶ – صور علمیه عقلی۰۰:۵۹:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۷ – طبیعت ذاتی ماده۰۰:۵۴:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۸ – نظر مادیون در باره عالم ماده۰۰:۵۰:۵۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۵۹ – شعور و آگاهی نفس انسانی۰۰:۵۹:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۰ – چگونگی حصول عرفان واقعی۰۰:۴۳:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۱ – فراگیری الهیات۰۰:۵۰:۴۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۲ – جسمانیه القدوس بودن نفس۰۱:۰۰:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۳ – رابطه ی قوا و حالات انسان۰۰:۵۰:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۴ – حواس وسیله ارتباط نفس ناطقه با خارج۰۰:۵۶:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۵ – شهود نفس ناطقه۰۰:۵۸:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۶ – مراحل ادراک۰۰:۵۴:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۷ – بررسی اقسام اجسام۰۰:۴۸:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۸ – بدن قائم به نفس۰۰:۵۹:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۶۹ – قائم به ذات بودن موجودات مجرد۰۰:۴۶:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۰ – چگونگی رسیدن به فعلیت۰۰:۴۹:۰۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۱ – دلائل اطلاق شده بر برهان علم۰۰:۴۲:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۲ – فرق برهان علمی و برهان علنی۰۰:۴۵:۳۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۳ – الفاظ برای معانی اشیاء خارج۰۱:۰۰:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۴ – حکم انواع صور موجودات۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۵ – مسیر تبیین معرفت نفس۰۰:۴۷:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۶ – آثار شناخت عالم وجود۰۰:۵۳:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۷ – آثار کنترل نفس۰۰:۵۱:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۸ – شناخت امور ادراکی که دلالت بر نفس میکند.۰۰:۵۵:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۷۹ – صورت ماده در خارج۰۰:۵۲:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۰ – تفاوت موجودات عقلی با موجودات حسی۰۰:۵۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۱ – اجزاء فلسفه حقیقی۰۰:۵۳:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۲ – چگونگی دست یابی به عدالت۰۰:۴۴:۵۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۳ – مسئله فکر در اصطلاح منطق۰۰:۴۶:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۴ – شانیت درس و بحث۰۰:۵۲:۴۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۵ – حقیقت موت۰۰:۵۱:۳۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۶ – استدلال از معلول بر علت۰۰:۳۸:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۷ – ژنده پوشی۰۰:۲۹:۳۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۸ – رابطه خواب با نفس انسان۰۱:۰۰:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۸۹ – جایگاه کلمات وجودی عالم۰۰:۴۳:۱۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۰ – آثار شناخت خود وجودی انسان۰۰:۴۵:۳۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۱ – آثار شناخت قوای نفس۰۰:۵۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۲ – تثلیث چیست؟۰۰:۵۰:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۳ – بررسی جایگاه نفس ناطقه در بین علوم دیگر۰۰:۵۲:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۴ – قوای نباتی نفس۰۰:۴۲:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۵ – بسیط و مرکب بودن اجزاء۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۶ – وحدت در اقسام موجودات۰۰:۴۵:۱۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۷ – آیا مجموعه عالم جسم ذی حیات است ؟۰۰:۴۹:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۸ – شناخت نفس نامیه۰۰:۴۸:۳۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۱۹۹ – حقیقت مبدا تشکیل عالم۰۰:۵۲:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۰ – جوهره ی نفس بر مزاج۰۰:۳۲:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۱ – لطافت های اصل وجود۰۰:۴۴:۵۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۲ – آثار شناخت موجودات مجرد عقلی۰۰:۴۴:۴۴
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۳ – اوصاف موجودات عقلی۰۰:۳۶:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۴ – جوهر عقلی عارف به شی قبل از تحقق آن است.۰۰:۴۳:۲۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۵ – کمالات وجودی موجود بالفعل۰۰:۴۵:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۶ – رشد کمی و کیفی انسان۰۰:۳۶:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۷ – تنزل فعلیت محض۰۰:۴۰:۵۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۸ – عقل ، پدیده دماق۰۰:۴۸:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۰۹ – تعیین کننده سرنوشت عملی انسان چیست؟۰۰:۳۹:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۰ – آثار شناخت اوصاف حق تعالی۰۰:۳۸:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۱ – آثار سیر معارف عرفانی۰۰:۵۱:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۲ – فضائل انسان عالی کدامند ؟۰۰:۲۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۳ – تعریف فلسفی نفس ناطقه۰۰:۴۰:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۴ – عالی بودن جسم و رابطه آن با نفس۰۰:۴۴:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۵ – بررسی ابعاد جسم۰۰:۳۰:۲۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۶ – جسم طبیعی و جسم تعلیمی۰۰:۵۱:۱۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۷ – لفظ وجود و اشتراک معنوی نفس۰۰:۴۱:۳۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۸ – صورت برزخی نفس۰۰:۳۹:۱۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۱۹ – بررسی مسئله نفسیت نفس۰۰:۴۶:۲۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۰ – رابطه کمال جسم طبیعی با جسم مثالی۰۰:۳۷:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۱ – جسم تعلیمی در تارو پود جسم طبیعی۰۰:۴۶:۰۰
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۲ – تعلق نفس۰۰:۲۷:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۳ – جسم ماده دار چه نوع جسمی است ؟۰۰:۴۳:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۴ – نفس در عالم برزخ۰۰:۳۸:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۵ – ظرف علم نفس در منطق۰۰:۴۴:۳۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۶ – چگونگی درک ادراکات اولیه۰۰:۳۹:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۷ – سیر تکاملی نطفه۰۰:۳۹:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۸ – تعلق نفس به بدن۰۰:۳۷:۰۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۲۹ – مسئله تجرد نفس از ماهیت۰۰:۴۹:۲۸
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۰ – آیا نبات موجود است .۰۰:۴۵:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۱ – بررسی حدود محدود هر موجود۰۰:۴۸:۵۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۲ – موجودات اشیاء و اجرام۰۰:۴۱:۵۱
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۳ – تفاوت اجرام و اجسام در چیست ؟۰۰:۴۳:۵۳
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۴ – تفسیری از ماهیت نوعیه۰۰:۴۵:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۵ – مراد از اصالت وجود چیست ؟۰۰:۳۷:۱۶
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۶ – جسم نباتی است؟۰۰:۴۷:۴۷
معرفت نفس،ج۲،س۱،جلسه ۲۳۷ – صور برزخیه۰۰:۴۵:۳۳
رشد و تعالی انسان در راستای معرفت نفس۰۰:۵۱:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱ – راه دست یابی به رفتار و کردار الهی۰۱:۰۱:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲ – شئون حقایق اسماء الهی۰۰:۵۴:۰۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۳ – وحدت وجود از دید عارف۰۱:۱۹:۴۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۴ – شناخت انواع موجود حقیقی۰۰:۵۳:۴۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۵ – معنای برزخ عرضی و طولی۰۰:۵۳:۲۱
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۶ – تفاوت قوه ی خیال با عالم خیال۰۰:۴۲:۵۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۷ – اتحاد عوالم۰۰:۲۷:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۸ – خیال و وهم در علم منطق۰۱:۰۱:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۹ – اثبات تجرد تام عقلی نفس۰۰:۳۴:۵۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۰ – مبدا تحریک بدن کجاست؟۰۱:۰۱:۲۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۱ -رابطه ی قوه ی خیال و حس مشترک۰۰:۵۹:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۲ – رابطه قوه عاقله و قوه خیال۰۰:۵۹:۴۳
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۳ – محرک حرکات بدن چیست؟۰۱:۰۰:۰۹
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۴ – فرق تمدن انسانی با تمدن حیوانی۰۰:۵۴:۰۸
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۵ – تجرد برزخی صور خیالی۰۰:۵۲:۰۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۶ – هدی الناس بودن قرآن۰۰:۳۶:۰۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۷ – قوای حیوانی نفس۰۰:۵۵:۲۴
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۸ – مخرج نفس از نقص به سوی کمال۰۱:۰۱:۳۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۱۹ – بهره وری صحیح از نیروی جوانی۰۰:۴۳:۲۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۰ – غایت حرکت نفس۰۰:۲۹:۱۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۱ – نحوه ی وجود هر موجود۰۰:۳۲:۱۲
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۲ – کمال انسانی۰۰:۳۰:۲۵
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۳ – نهوه ی ارتباط بدن مادی با بدن مثالی به چه صورت است؟۰۰:۲۹:۴۰
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۴ – فضائل شیخ اشراق۰۰:۳۱:۰۷
معرفت نفس،ج۲،س۲،جلسه ۲۵ – شرح و تفسیری از بدن مثالی۰۰:۲۵:۳۸